Välkommen Undersökning Rapporter Kontakt
 

Undersökningar >>

Rapportformat>> Beställ undersökning >>

desktopVi utför ett antal olika typer av Internetbaserade undersökningar.

Några exemplel är:

 • Kundundersökningar
 • Hyresenkäter
 • Attitydundersökningar
 • Marknadsundersökningar

form_green_edit

Våra undersökningar presenteras i flera olika rapportformat.

 • Pajdiagram
 • Stapeldiagram
 • CSV  Exel-fil
 • XML-fil
 • SPSS Format Extended

 

       Förmånliga priser

 • Vår standardundersökning kostar 2695 kronor exkl moms
 • Om ni beställer en kompletterande undersökning inom 12 månader, lämnar vi dessutom 10 % rabatt
 • Kontakta oss för mer info >>

 

     Undersökning      Rapporter      Kontakt